2012 жылғы қаңтар-тамыздағы негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь-август 2012 года icon

2012 жылғы қаңтар-тамыздағы негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь-август 2012 годаНазвание2012 жылғы қаңтар-тамыздағы негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь-август 2012 года
Дата конвертации27.02.2013
Размер81.75 Kb.
ТипДокументы
источник

2012 жылғы қаңтар-тамыздағы негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь-август 2012 года

Тауар тобының атауы


Экспорт, мың. АҚШ доллары

Экспорт, тыс. долларов США

Экспорт, қорытындыға, %-бен

Экспорт, в % к итогу


Наименование

товарной группы

барлығы, всего

соның ішінде елдеріне

в том числе в страны

барлығы, всего

соның ішінде елдеріне

в том числе в страны

ТМД

СНГ

әлемнің басқа елдеріне

остальные страны мира

ТМД

СНГ

әлемнің басқа елдеріне

остальные страны мира

Барлығы,

соның ішінде:

62 093 183,2

8 188 428,2

53 904 755,0

100,0

100,0

100,0

Всего,

в том числе:

Мал және

Өсімдіктер

өнімдері,

дайын азық-түлік

тауарлары

2 290 197,0

968 141,3

1 322 055,7

3,7

11,8

2,5

Продукты

животного и

растительного происхождения, готовые продовольственные товары

Минералдық

өнімдер,

соның ішінде

47 706 048,9

4 042 871,8

43 663 177,1

76,8

49,4

81,0

Минеральные

продукты,

в том числе:

Отын-энергетикалық

тауарлар

44 509 317,3

2 629 405,2

41 879 912,1

71,7

32,1

77,7

Топливно-энергетические товары

Химиялық

өнім

және олармен

байланысты өнеркәсіп салалары

(каучуктерді және пластмассаларды қосқанда)

1 828 725,9

778 961,8

1 049 764,1

2,9

9,5

1,9

Продукция

химической и

связанных с ней

отраслей промышленности (включая каучуки и пластмассы)

Былғары шикізаттар,

аңтерісі және одан жасаған бұйымдар

17 363,6

6 901,9

10 461,7

0,0

0,1

0,0

Кожевенное

сырье, пушнина и изделия из них

Ағаш,

орман материалдары

және целлюлозды-қағаз бұйымдары

41 050,9

14 854,4

26 196,5

0,1

0,2

0,0

Древесина,

лесоматериалы и целлюлозно-бумажные изделия

Тоқыма және

тоқымалар

бұйымдары

71 975,4

43 755,3

28 220,1

0,1

0,5

0,1

Текстиль и

текстильные

изделия

Аяқ киім,

бас киім бұйымдары және галантереялық тауарлар

31 815,7

31 588,7

227,0

0,1

0,4

0,0

Обувь, головные

изделия и галантерейные товары

Құрылыс

материалдары

18 976,9

17 934,9

1 042,0

0,0

0,2

0,0

Строительные

материалы

Металлдар және олардан жасалған бұйымдар

7 954 126,9

1 715 159,8

6 238 967,1

12,8

20,9

11,6

Металлы и

изделия из них

Машиналар, жабдық, көлік құралдары, аспаптар және аппараттар

828 036,1

542 232,5

285 803,6

1,3

6,6

0,5

Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты

Өзге тауарлар

1 304 866,0

26 025,9

1 278 840,1

2,1

0,3

2,4

Прочие товары2012 жылғы қаңтар-тамыздағы негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы импортының құрылымы
Структура импорта Республики Казахстан по основным товарным группам
за январь-август 2012 года


Тауар тобының атауы

Импорт, мың АҚШ

Импорт, тыс. долларов

Импорт, қорытындыға, %-бен

Импорт, в % к итогуНаименование товарной группы

барлығы, всего

соның ішінде елдеріне

в том числе в страны

барлығы, всего

соның ішінде елдеріне

в том числе в страны

ТМД

СНГ

әлемнің басқа елдеріне

остальные страны мира

ТМД

СНГ

әлемнің басқа елдеріне

остальные страны мира

Барлығы,

соның ішінде:

27 891 158,7

13 993 115,7

13 898 043,0

100,0

100,0

100,0

Всего,

в том числе:

Мал және

өсімдіктер

өнімдері,

дайын

азық-түлік

тауарлары

2 540 880,7

1 684 029,0

856 851,7

9,1

12,0

6,2

Продукты

животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары

Минералдық

өнімдер,

соның ішінде

3 539 315,8

3 336 845,9

202 469,9

12,7

23,8

1,5

Минеральные

продукты,

в том числе:

Отын-

энергетикалық

тауарлар

2 986 944,6

2 837 813,2

149 131,4

10,7

20,3

1,1

Топливно-

энергетические

товары

Химиялық

өнім

және олармен

байланысты өнеркәсіп салалары (каучуктерді және пластмассаларды қосқанда)

3 762 425,0

1 455 951,8

2 306 473,2

13,5

10,4

16,6

Продукция

химической и связанных с ней отраслей промышленности (включая каучуки и пластмассы)

Былғары

шикізаттар, аңтерісі және

одан жасаған бұйымдар

43 939,0

7 885,4

36 053,6

0,2

0,1

0,3

Кожевенное

сырье, пушнина и изделия из них

Ағаш,

орман материалдары және целлюлозды-қағаз бұйымдары

976 978,1

511 621,3

465 356,8

3,5

3,7

3,3

Древесина, лесоматериалы и целлюлозно-бумажные изделия

Тоқыма және тоқымалар бұйымдары

621 268,0

233 320,5

387 947,5

2,2

1,7

2,8

Текстиль и текстильные изделия

Аяқ киім, бас киім бұйымдары және галантереялық тауарлар

211 161,9

43 105,1

168 056,8

0,8

0,3

1,2

Обувь,

головные изделия и галантерейные товары

Құрылыс

материалдары

455 357,7

231 455,1

223 902,6

1,6

1,7

1,6

Строительные

материалы

Металлдар және олардан жасалған бұйымдар

3 916 958,3

2 388 383,9

1 528 574,4

14,0

17,1

11,0

Металлы и

изделия из них

Машиналар,

жабдық, көлік

құралдары, аспаптар және аппараттар

10 831 379,0

3 577 643,3

7 253 735,7

38,8

25,6

52,2

Машины,

оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты

Өзге тауарлар

991 495,3

522 874,5

468 620,8

3,6

3,7

3,4

Прочие товарыПохожие:

2012 жылғы қаңтар-тамыздағы негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь-август 2012 года icon2012 жылғы қаңтар-шілдедегі негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь-июль 2012 года
Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам
2012 жылғы қаңтар-тамыздағы негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь-август 2012 года icon2012 жылғы қаңтар-қыркүйектегі негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь-сентябрь 2012 года
...
2012 жылғы қаңтар-тамыздағы негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь-август 2012 года icon2013 жылғы қаңтар-ақпандағы негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь-февраль 2013г
Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь-февраль 2013г
2012 жылғы қаңтар-тамыздағы негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь-август 2012 года icon2013 жылғы қаңтардағы негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь 2013г
Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь 2013г
2012 жылғы қаңтар-тамыздағы негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь-август 2012 года icon2013 жылғы қаңтар-тамыздағы облыс өңірлері бойынша бөлшек сауда Розничная торговля по регионам области за январь-август 2013г

2012 жылғы қаңтар-тамыздағы негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь-август 2012 года icon1-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-наурыз Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-март 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-наурыздағы электрондық кестелер 1-бөлім
2012 жылғы қаңтар-тамыздағы негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь-август 2012 года icon2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-маусымдағы электрондық кестелер 2-бөлім
2012 жылғы қаңтар-тамыздағы негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь-август 2012 года icon1-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-маусымдағы электрондық кестелер 1-бөлім
2012 жылғы қаңтар-тамыздағы негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь-август 2012 года icon2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-наурыз Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-март 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-наурыздағы электрондық кестелер 2-бөлім
2012 жылғы қаңтар-тамыздағы негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь-август 2012 года icon1-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-маусымдағы электрондық кестелер 1-бөлім
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы