1. Бөлшек сауда Розничная торговля icon

1. Бөлшек сауда Розничная торговляНазвание1. Бөлшек сауда Розничная торговля
Дата конвертации16.04.2013
Размер139.15 Kb.
ТипДокументы
источник1. Бөлшек сауда

Розничная торговля

1.1 Кәсіпорындардың мөлшерлігі және өткізу арналары бойынша бөлшек сауда көлемі

Объем розничной торговли по размерности предприятий и каналам реализации
Бөлшек сауда көлемі,

мың теңге

оның ішінде

Үлес салмағы, %

сауда кәсіпорындары

жеке кәсіпкерлік қызметі

базарлар-дағы сауда

сауда кәсіпорындары

жеке кәсіпкерлік қызметі

базар-лар-дағы сауда

шағын

орта

ірі

шағын

орта

ірі

Объем розничной торговли,

тыс. тенге

в том числе

Удельный вес, %

торгующие предприятия

индиви-дуальная предприни-мательская деятель-ность

торговля на рынках

торгующие предприятия

индиви-дуальная предприни-мательская деятель-ность

торгов-ля на рынках

малые

средние

крупные

малые

средние

крупные
^

Қарағанды облысы


357 868 865

59 938 520

48 590 160

21 680 326

158 650 562

69 009 297

16,7

13,6

6,1

44,3

19,3

Балқаш қ.ә.

9 446 582

2 178 267

113 058

-

4 501 187

2 654 070

23,1

1,2

-

47,6

28,1

^ 1.2 Бөлшек сауданың нақты көлем индекстері

Индексы физического объема розничной торговли
Бөлшек тауар айналымы, мың теңге

Нақты көлем индекстері, %-бен

қазан

қаңтар-қазан

2012 жылғы қазан
2011 жылғы қазанға

2012 жылғы қазан
2012 жылғы қыркүйекке

2012 жылғы қаңтар- қазан

2011 жылғы қаңтар- қазанға

Розничная торговля, тыс. тенге

Индексы физического объема, в %

октябрь

январь-октябрь

октябрь 2012г.

к октябрю 2011г.

октябрь 2012г.

к сентябрю 2012г.

январь-октябрь 2012г.

к январю-октябрю 2011г.
^

Қарағанды облысы


40 185 293

357 868 865

101,9

100,0

107,9

Балқаш қ.ә.

1 055 360

9 446 582

102,5

101,0

107,9

^ 2. Көтерме сауда

Оптовая торговля

2.1 Кәсіпорындардың мөлшерлігі және өткізу арналары бойынша көтерме сауда көлемі

Объем оптовой торговли по размерности предприятий и каналам реализации
Көтерме сауда өткізу көлемі,

мың теңге

оның ішінде

Үлес салмағы, %

сауда кәсіпорындары

жеке кәсіпкерлік қызметі

сауда кәсіпорындары

жеке кәсіпкерлік қызметі

шағын

орта

ірі

шағын

орта

ірі

Объем оптовой торговли,

тыс. тенге

в том числе

Удельный вес, %

торгующие предприятия

индивидуальная предпринима-тельская деятельность

торгующие предприятия

индивидуаль-ная предпри-нимательская деятельность

малые

средние

крупные

малые

средние

крупные
^

Қарағанды облысы


544 536 500

376 418 081

133 787 931

10 491 117

23 839 371

69,1

24,6

1,9

4,4

Балқаш қ.ә.

6 996 660

4 370 695

1 389 640

-

1 236 325

62,4

19,9

-

17,7

^ 2.2 Көтерме сауданың нақты көлем индекстері

Индексы физического объема оптовой торговли
Көтерме сауда, мың теңге

Нақты көлем индекстері, %-бен

қазан

қаңтар-қазан

2012 жылғы қазан
2011 жылғы қазанға

2012 жылғы қазан
2012 жылғы қыркүйекке

2012 жылғы қаңтар- қазан

2011 жылғы қаңтар- қазанға

Оптовая торговля, тыс. тенге

Индексы физического объема, в %

октябрь

январь-октябрь

октябрь 2012г.

к октябрю 2011г.

октябрь 2012г.

к сентябрю 2012г.

январь-октябрь 2012г.

к январю-октябрю 2011г.

Қарағанды облысы

57 148 207

544 536 500

101,2

90,7

107,4

Балқаш қ.ә.

749 718

6 996 660

126,9

80,6

106,3


^ 3. Тамақ өнімдері мен сусындарды ұсыну бойынша қызметтер

Услуги по предоставлению продуктов питания и напитков

    1. Кәсіпорындардың мөлшерлігі және өткізу арналары бойынша тамақ өнімдері

мен сусындарды ұсыну бойынша қызметтер көлемі

^ Объем услуг по предоставлению продуктов питания и напитков по размерности предприятий и каналам реализации
Тамақ өнімдерін ұсыну бойынша қызметтер көлемі,

мың теңге

оның ішінде

Үлес салмағы, %

сауда кәсіпорындары

жеке кәсіпкерлік қызметі

сауда кәсіпорындары

жеке кәсіпкерлік қызметі

шағын

орта

ірі

шағын

орта

ірі

Объем услуг по предоставлению продуктов питания,

тыс. тенге

в том числе

Удельный вес, %

торгующие предприятия

индивидуальная предпринима-тельская деятельность

торгующие предприятия

индиви-дуальная предпринима-тельская деятельность

малые

средние

крупные

малые

средние

крупные
^

Қарағанды облысы


8 412 419

849 535

1 792 366

2 015 339

3 755 179

10,1

21,3

24,0

44,6

Балқаш қ.ә.

726 737

-

533 979

-

192 758

-

73,5

-

26,5

^ 3.2 Тамақ өнімдері мен сусындарды ұсыну бойынша қызметтердің нақты көлем индекстері

Индексы физического объема услуг по предоставлению продуктов питания и напитков
Тамақ өнімдері мен сусындарды ұсыну бойынша қызметтер көлемі, мың теңге

Нақты көлем индекстері, %-бен

қазан

қаңтар-қазан

2012 жылғы қазан
2011 жылғы қазанға

2012 жылғы қазан
2012 жылғы қыркүйекке

2012 жылғы қаңтар- қазан

2011 жылғы қаңтар- қазанға

Объем услуг по предоставлению продуктов питания и напитков, тыс. тенге

Индексы физического объема, в %

октябрь

январь-октябрь

октябрь 2012г.

к октябрю 2011г.

октябрь 2012г.

к сентябрю 2012г.

январь-октябрь 2012г.

к январю-октябрю 2011г.
^

Қарағанды облысы


1 043 200

8 412 419

126,3

108,4

110,6

Балқаш қ.ә.

106 448

726 737

159,1

144,5

97,4
^ 4. Автокөлік құралдарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша қызметтер

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

^ 4.1. Кәсіпорындардың мөлшерлігі және өткізу арналары бойынша автокөлік құралдарына техникалық қызмет көрсету

және жөндеу қызметтері көлемі

Объем услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств по размерности предприятий

и каналам реализации
Автокөлік құралдарына техникалық қызмет көрсету көлемі,

мың теңге

оның ішінде

Үлес салмағы, %

сауда кәсіпорындары

жеке кәсіпкерлік қызметі

сауда кәсіпорындары

жеке кәсіпкерлік қызметі

шағын

орта

ірі

шағын

орта

ірі

Объем услуг по техническому обслуживанию, тыс. тенге

в том числе

Удельный вес, %

торгующие предприятия

индивидуальная предприниматель-ская деятельность

торгующие предприятия

индиви-дуальная предпринима-тельская деятельность

малые

средние

крупные

малые

средние

крупные

Қарағанды облысы

1 919 187

465 677

571 271

-

882 239

24,3

29,8

-

45,9

Балқаш қ.ә.

58 346

-

-

-

58 346

-

-

-

100,0
^ 4.2 Автокөлік құралдарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша қызметтердің нақты көлем индекстері

Индексы физического объема услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
Автокөлік құралдарына техникалық көрсету және жөндеу бойынша қызметтер көлемі, мың теңге

Нақты көлем индекстері, %-бен

қазан

қаңтар-қазан

2012 жылғы қазан
2011 жылғы қазанға

2012 жылғы қазан
2012 жылғы қыркүйекке

2012 жылғы қаңтар- қазан

2011 жылғы қаңтар- қазанға

Объем услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, тыс. тенге

Индексы физического объема, в %

октябрь

январь-октябрь

октябрь 2012г.

к октябрю 2011г.

октябрь 2012г.

к сентябрю 2012г.

январь-октябрь 2012г.

к январю-октябрю 2011г.

Қарағанды облысы

241 186

1 919 187

118,7

126,5

98,7

Балқаш қ.ә.

6 039

58 346

103,8

100,0

105,1
Похожие:

1. Бөлшек сауда Розничная торговля icon1. Бөлшек сауда Розничная торговля

1. Бөлшек сауда Розничная торговля icon2013 жылғы қаңтар-қарашадағы облыс өңірлері бойынша бөлшек сауда Розничная торговля по регионам области за январь-ноябрь 2013г

1. Бөлшек сауда Розничная торговля icon2013 жылғы қаңтар-наурыздағы облыс өңірлері бойынша бөлшек сауда Розничная торговля по регионам области за январь-март 2013г

1. Бөлшек сауда Розничная торговля icon2013 жылғы қаңтар-сәуірдегі облыс өңірлері бойынша бөлшек сауда Розничная торговля по регионам области за январь-апрель 2013г

1. Бөлшек сауда Розничная торговля icon2013 жылғы қаңтар-мамырдағы облыс өңірлері бойынша бөлшек сауда Розничная торговля по регионам области за январь-май 2013г

1. Бөлшек сауда Розничная торговля icon2013 жылғы қаңтар-тамыздағы облыс өңірлері бойынша бөлшек сауда Розничная торговля по регионам области за январь-август 2013г

1. Бөлшек сауда Розничная торговля icon2013 жылғы қаңтар-қыркүйектегі облыс өңірлері бойынша бөлшек сауда Розничная торговля по регионам области за январь-сентябрь 2013г

1. Бөлшек сауда Розничная торговля icon2013 жылғы қаңтар-қазандағы облыс өңірлері бойынша бөлшек сауда Розничная торговля по регионам области за январь-октябрь 2013г

1. Бөлшек сауда Розничная торговля iconАлкоголь өнімдерінің бөлшек сауда айналымына лицензия алу үшін қажетті құжаттардың тізбесі
Ы 11 қаңтардағы «Лицензиялау туралы» Заңына және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 23 тамыздағы №731 қаулысымен бекітілген...
1. Бөлшек сауда Розничная торговля iconРозничная торговля

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы