Темір жолдарды сыныптау қағидасын бекіту туралы «Темір жол көлігі туралы» icon

Темір жолдарды сыныптау қағидасын бекіту туралы «Темір жол көлігі туралы»НазваниеТемір жолдарды сыныптау қағидасын бекіту туралы «Темір жол көлігі туралы»
Дата конвертации19.01.2013
Размер275.64 Kb.
ТипДокументы
источник


Астана қаласы город Астана


Темір жолдарды

сыныптау қағидасын

бекіту туралы


 

«Темір жол көлігі туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 8 желтоқсандағы Заңының 5-1 - бабына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Қоса берілген Темір жолдарды сыныптау қағидасы бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің Көлік және қатынас жолдары комитеті (Н.И.Қилыбай) белгіленген тәртіппен мемлекеттік тіркеу үшін осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Әділет министрлігіне ұсынылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникация министрлігінің жауапты хатшысы Ж.М. Қасымбекке жүктелсін.

4. Осы бұйрық оның алғаш рет ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі.


^

Министр Ә. Құсайынов
Қазақстан Республикасы

Көлік және коммуникация министрінің

2011 жылғы «____­­__» ________­­__

_­­___­­__ бұйрығымен

бекітілген


^ Темір жолдарды сыныптау қағидасы  1. Жалпы ережелер
  1. Осы Темір жолдарды сыныптау қағидасы (бұдан әрі – Қағида) «Темір жол көлігі туралы» Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес әзірленген.

  2. Қағида Қазақстан Республикасының темір жолдарды сыныптау тәртібін және шарттарын белгілейді.2. Темір жолдарды сыныптау


3. Темір жолдарды сыныптау жүк және жолаушылар поездарының жүктасымалдылығын және қозғалыстың максималды рұқсат етілетін жылдамдықтарын үйлестіруге байланысты осы Қағиданың 1-қосымшада келтірілген пайдалану шарттарына сәйкес белгіленеді.

Жүктасымалдылығы бойынша жол 5 топқа, ал рұқсат етілген жылдамдықтар бойынша – 7 санатқа бөлінеді, олар тиісінше әріптермен және цифрлармен белгіленеді.

Жол кластарының белгілемесі жол топтары мен санаттары белгілемелерінің үйлесімі болып табылады әрі цифрлармен және әріптермен белгіленеді.

4. ^ Темір жолдарына кластарды магистральдық темір жол желісі операторы береді.

5. Тиісті кластағы жолдың үзіліссіз ұзындығы қисықтық кіші радиусының аздығынан, жолдың және жасанды құрылыстардың техникалық жай-күйінің қанағаттанарлық емес немесе басқа себептерден поездар қозғалысының белгіленген жылдамдығы кемітілген жекелеген километрлерді және орындарды есепке алмағанда, жүктасымалдылығы барлық ұзақтығында бірдей болатын және жолаушылар поездарының (жүк поездарының, егер поездар қозғалысының графигінде жолаушылар поезы болмаса немесе олардың белгіленген жылдамдықтары бірдей болса) белгіленген жылдамдықтары бірдей болатын қозғалыс учаскесі ұзындығынан кем болмауы тиіс.

6. Егер жүктасымалдылығының айырмасы 30% аспайтын болса, екі немесе одан көп жолды учаскелердегі жолдардың кластары жүк тасымалдылығы үлкен жолдардың кластарымен бірдей болып белгіленеді. Айырма үлкен болған жағдайда жолдардың кластары жүктасымалдылығы мен белгіленген жылдамдықтардың нақты үйлесімі арқылы белгіленеді.

7. Поездардың сағатына 40 км және одан аса жылдамдықтармен тура өтпелі қозғалысына арналған қабылдау-жөнелту және басқа жолдар, сағатына 40 км аса жылдамдықтармен қозғалатын поездарды өткізуге арналған кірме жолдар, сондай-ақ қауіпті жүгі бар жылжымалы құрамды өткізуге арналған арнайы жолдар 4-класқа жатады, қалған станциялық, сұрыптау және кірме жолдар 5-класқа жатады.

8. Жолдар кластарының өзгеруі техника-экономикалық негіздемемен расталады.


3. Жолдардың класын және жол жұмыстарына

нормативтік қажеттілікті анықтау әдістемесі


9. Жолдың класын анықтайтын жүктасымалдылығы мен поездар қозғалысының белгіленген жылдамдықтары бар әрбір учаске үшін жолды күшейтілген күрделі жөндеу бойынша жол жұмыстарына нормативтік қажеттілік мына формула бойынша есептеледі:

I = L Г/ Т fi = L/ N fi (1),


мұнда I - жол жұмыстарына нормативтік қажеттілік, км;

Т, N – тоннаж, млн. т. брутто және жолды күшейтілген күрделі (күрделі) жөндеулер арасындағы тоннаж бен жылдар саны;

Г – жүктасымалдылығы, жылына 1 км-ге арналған млн. т-км брутто;

L – осы кластағы жол учаскесінің жайылған ұзындығы, км;

fi –қосымша пайдалану факторларын ескеретін коэффициент (нормативтік қызмет ету мерзімдері жылдармен есептелетін жолдар үшін, оларды кеміту немесе көбейту пайыздары қолданылмайды: fi = 1).

Жоғарыда келтірілген шамалардың сандық мәндері жол дистанциясының техникалық паспортынан алынады.

Учаскелер бойынша әртүрлі (Ii) жол жұмыстарының қажетті көлемі мына формула бойынша анықталады


Ii= I х ni (2),


мұнда I – жолды күшейтілген күрделі (немесе күрделі) жөндеу бойынша жол жұмыстарына нормативтік қажеттілік;

ni – жолды күшейтілген күрделі (күрделі) жөндеулер арасындағы жұмыстың осы түрін қайталау саны.

Жол кластарын, жұмыстардың түрлері мен көлемдерін анықтау тізбегі мен нәтижелері Жолдардың сыныбын және жол жұмыстарына нормативтік қажеттілікті анықтау әдістемесінің 1 және 2-кестелерінде осы Қағиданың 2-қосымшасына сәйкес шартты жол дистанциясының мысалы арқылы осы Қағиданың 3-қосымшасына сәйкес келтірілген.

10. 650 м және одан кем қисықтық радиусында рельстерді жаңа рельстермен ауыстыру қажеттілігі осы Қағиданың 4-қосымшасына сәйкес Есептеу жүргізу әдістемесі жолымен белгіленеді.


Темір жолдарды сыныптау қағидасына

1-қосымша

^ Темір жолдарды сыныптау


Жол тобы

Жүк тасымалдылығы, км-ге млн. т-км брутто жылына

Жол категориясы – поездар қозғалысының рұқсат етілген жылдамдықтары

(алымында – жолаушылар, бөлімінде - жүктік)

1

2

3

4

5

6

7

121-140 80 аса

101-120 70 аса

81-100 60 аса

61-80 50 аса

41-60

40 аса

40 және одан кем

Станциялық, кірме және басқа жолдар

Басты жолдар

Б

50 аса

1

1

1

2

2

3

5

В

25-50

1

1

2

2

3

3

Г

10-25

1

2

3

3

3

3

Д

5-10

2

3

3

3

4

4

Е

5 және одан кем

3

3

3

4

4

4


Ескерту: Жүктасымалдылығы шамасының көрсеткіштері: сызықша алдында тұрғаны – қоспағанда, сызықшадан кейінгісі – қоса алғанда.


Темір жолдарды сыныптау қағидасына

2-қосымша


^ Жолдардың класын және жол жұмыстарына

нормативтік қажеттілікті анықтау әдістемесі

1-кесте


Басты жолдардың учаскелері мен №

Учаске-нің ұзынды-ғы,

L, км

Жолдың үстіңгі құрылысының құрылымы

Жылына 1 км-ге:

Г,

млн. т-км


Vmax км/

сағ*

Жолаушы-лар және қала маңындағы поездар саны

Жол класы

f - жергілікті пайдалану шарттарын ескеретін коэффициент, (Жол шаруашылығын жүргізу ережесінің 2-кестесіне ескертпе)

УК немесе К үшін нормативтік кезеңділік

УК (К) арасында-ғы кезеңде жол жұмыстарының циклы

Жол жұмыстарына

нормативтік қажеттілік

Т,

млн. т брутто

N, год

УК

К

С

П (В)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

А-Б1

45

Түйіспесіз жол, рельс Р65 нығайтылған, балласт - шағылтас

35

100

35

2В3

0,9 (рельстің, өрімнің орташа ұзындығы бойынша)

700 х 0,9=630

630:35=18

^ КВСВВ (УК)

2,5

-

2,5

7,5

А-Б2

45

Түйіспесіз жол, рельс Р65 нығайтылған, балласт - шағылтас

40

100

35

2В3
700 х 0,9=630

630:40=16

Сондай

2,81

-

2,81

8,43

Б-В1

34

Түйіспесіз жол, рельс Р65 нығайтылған, балласт - шағылтас

50

100

40

2В3
700 х 0,9=630

630:50=13

Сондай

2,61

-

2,61

7,83

Б-В2

34

Түйіспесіз жол, рельс Р65 нығайтылған, балласт - шағылтас

60

100

40

1Б3
700 х 0,9=630

630:60=11

КВСВ (УК)

3,4

-

3,4

6,8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Б-Г

23

Буындық жол, рельс Р65, балласт - шағылтас

26

100*

10

2В3
600 х 0,9=540

540:26=21 (қабылдай-мыз 18)

^ КВСВВ (УК)

1,27

-

1,27

3,81

Б-Д

40

Буындық жол, рельс Р65, балласт - шағылтас ағаш шпалдар

15

80*

6

3Г4
270

270:18=15

КВСПК

-

2,66

2,66

5,32

Барлығы:

221
12,59

2,66

15,25

39,69

Қабылдау-жөнелту және сұрыптау жолдары

40

Буындық жол, рельс Р65, балласт - шағылтас ағаш шпалдар
40
420

КПСПК

-

2,0

2,0

4,0

Станциялық, кірме және басқа жолдар

90

Буындық жол, рельс Р65, балласт - шағылтас ағаш шпалдар


525

КПСПК

-

3,6

3,6

7,2

БАРЛЫҒЫ:

351
12,59

8,26

20,85

50,89


* «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы басшылығының бұйрығымен белгіленген қашықтық


Ескертпе: 1-кестедегі цифрлар мысал ретінде келтірілген.

2-кесте

Басты жолдардың учаскелері мен №

Учаске-нің ұзынды-ғы,

L, км

Жолдың үстіңгі құрылысының құрылымы

Жылына 1 км-ге:

Г,

млн. т-км


Vmax км/

сағ*

Жолаушы-лар және қала маңындағы поездар саны

Жол сыны-бы

f - жергілікті пайдалану шарттарын ескеретін коэффициент, (Жол шаруашылығын жүргізу ережесінің 2-кестесіне ескертпе)

УК немесе К үшін нормативтік кезеңділік

УК (К) арасын-дағы кезеңде жол жұмыстарының циклі

Жол жұмыстарына

нормативтік қажеттілік

Т,

млн. т брутто

N, жыл

УК

К

С

П

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

А-Б1

45

Түйіспесіз жол, рельс Р65 нығайтылған, балласт - шағылтас

35

100

35

2В3

1,1 (бөлуші қабатты төсеу)

700х1,1=770

770:35=22

(УК)

^ ВВСВП (УК)

2,04

-

2,04

2,04

6,12

А-Б2

45

Түйіспесіз жол, рельс Р65 нығайтылған, балласт - шағылтас

40

100

35

2В3

Сондай

700х1,1=770

770:40=19

Сондай

2,36

-

2,36

2,36

7,08

Б-В1

34

Түйіспесіз жол, рельс Р65 нығайтылған, балласт - шағылтас

50

100

40

2В3

-

700

770:50=14

Сондай

2,43

-

2,43

2,43

7,29

Б-В2

34

Түйіспесіз жол, рельс Р65 нығайтылған, балласт - шағылтас

60

100

40

1Б3

1,1 (бөлуші қабатты төсеу)

700х1,1=770

770:60=13

(УК) ВСВ

(УК)

2,61

-

2,61

-

5,22

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Б-Г

23

Буындық жол, рельс Р65, балласт - шағылтас

26

100*

10

2В3

0,9 (көмір тиелетін жақын орындар)

600х0,9=540

540:26=21 (қабылдаймыз 18)

^ (УК) ВВСВП (УК)

1,28

-

1,28

1,28

3,84

Б-Д

40

Буындық жол, рельс Р65, балласт - шағылтас ағаш шпалдар

15

80*

6

3Г418

КВВСВ

ПК

-

2,22

2,22

2,22

6,66

Қорытындысы:

221
10,72

2,22

12,94

10,33

36,21

Қабылдау-жөнелту және сұрыптау жолдары

40

Буындық жол, рельс Р65, балласт - шағылтас ағаш шпалдар
40
418

КВВСВ

ПК

-

2,22

2,22

2,22

6,66

Станциялық, кірме және басқа жолдар

90

Буындық жол, рельс Р65, балласт - шағылтас ағаш шпалдар


540

КПСПК

-

2,25

2,25

2,25

-

БАРЛЫҒЫ:

351
10,72

4,47

17,41

14,8

42,87


* «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы басшылығының бұйрығымен белгіленген жылдамдық


Ескертпе: 2-кестедегі цифрлар мысал ретінде келтірілген.


_________________________________________________________


Темір жолдарды сыныптау қағидасына

3-қосымша


^ Шартты жол дистанциясының схемасы


Г = 26; V max = 60; n = 10 (5 пар) : Р50; буындық жол


L = 23 км
ГL = 45 кмГ = 35; Vmax=100; n=35; Р65; f=0,9 (1 өрімнің орташа ұзындығы < 500 м)

Г=50; Vmax=100; n=40; Р65; f=0,9 (1 өрімнің орташа ұзындығы < 500 м)
1-ші басты жол


L=34 км
А

х
х

Б


х
х


В
2-ші басты жол


Г=60; Vmax=100; n=40; Р65; f=0,9 (1 өрімнің орташа ұзындығы = 500 м)

Г = 40; V max = 100; n = 35; Р65; f = 0,9 (1 өрімнің орташа ұзындығы < 500 м)

L=34 км
L=45 км;


Д


Г = 15;Vmax = 100; n = 6 (3 жұп); Р50; буындық; қисықтығы > 40%
L = 10 км;

________________________________________________________________


Темір жолдарды сыныптау қағидасына

4-қосымша


^ Есептеу жүргізу әдістемесіРельстің сипаттамасы

Күшейтілген күрделі жөндеу кезінде (аспайды, мм)

Жолды күрделі жөндеу кезінде (аспайды, мм / жол сыныбы)

Бүйірлік тозу

2

4 / 3

6 / 4, 5

Вертикальды тозу

3

6 / 3, 4, 5

Бастиектің майысуы + ұштарының салбырауы

2

2 / 3

3 / 4, 5

Аралас рельстердің биіктігі бойынша айырмасы (түйіспедегі вертикальды басқыш)

1

2 / 3, 4, 5

түйіспедегі горизонталь басқыш

1

1 / 3, 4, 5

Тоннельдер мен 12‰ тік созылмалы еңістерде шпалдардың эпюрасы 2000 дана/км болуы тиіс

Созылмалы еңістерге ұзақтығы мынадай учаскелер жатады:

6 км және одан аса – еңістік 12-ден 14‰ дейін; 4 км және одан аса – еңістік 18-ден 20‰ дейін;

5 км және одан аса – еңістік 15-тен 17‰ дейін; 2 км және одан аса – 20‰ аса еңістіктерде.

Похожие:

Темір жолдарды сыныптау қағидасын бекіту туралы «Темір жол көлігі туралы» iconЖеке және заңды тұлғалардың қаражаты есебінен салынған объектілерді магистральдық темір жол желісінің құрамына беру қағидасын бекіту туралы «Темір жол көлігі туралы»
«Темір жол көлігі туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 8 желтоқсандағы Заңының 14-бабы 1-тармағының 19 тармақшасына сәйкес...
Темір жолдарды сыныптау қағидасын бекіту туралы «Темір жол көлігі туралы» iconЖолаушыларды, багажды және жүк-багажды темір жол көлігімен тасымалдау қағидасын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 14 шілдедегі №799 Қаулысы «Темір жол көлігі туралы»
«Темір жол көлігі туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 8 желтоқсандағы Заңының 14-бабы 1-тармағының 9 тармақшасына сәйкес...
Темір жолдарды сыныптау қағидасын бекіту туралы «Темір жол көлігі туралы» iconҚазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 14 шілдедегі №799 Қаулысы «Темір жол көлігі туралы»
Жолаушыларды, багажды және жүк-багажды темір жол көлігімен тасымалдау қағидасын бекіту туралы
Темір жолдарды сыныптау қағидасын бекіту туралы «Темір жол көлігі туралы» iconТемір жол вокзалдары қызметінің кейбір мәселелері туралы
«Темір жол вокзалдары қызметін ұйымдастыру қағидасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 2 шілдедегі №759...
Темір жолдарды сыныптау қағидасын бекіту туралы «Темір жол көлігі туралы» iconТемір жол көлігі туралы
Жүру қауіпсіздігі, темір жол көлігінің жүктері мен объектілерін күзету, ерекше жағдайларда жұмысты ұйымдастыру
Темір жолдарды сыныптау қағидасын бекіту туралы «Темір жол көлігі туралы» iconҚазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 19 тамыздағы №931 Қаулысы «Темір жол көлігі туралы»
Жол жүру құжаттарын (билеттерін) сатуды ұйымдастыру кезінде жолаушы тасымалдауларын басқарудың автоматтандырылған жүйесіне қол жеткізу...
Темір жолдарды сыныптау қағидасын бекіту туралы «Темір жол көлігі туралы» iconҚазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрінің м а. 2011 жылғы 3 наурыздағы №110 Бұйрығы «Темір жол көлігі туралы»
Тасымалдау процесіне қатысушылардың өзара технологиялық іс-қимыл жасау қағидасын бекіту туралы
Темір жолдарды сыныптау қағидасын бекіту туралы «Темір жол көлігі туралы» iconҚазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 17 қарашадағы №1351 Қаулысы «Темір жол көлігі туралы»
«Темір жол көлігі туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 8 желтоқсандағы Заңының 9-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының...
Темір жолдарды сыныптау қағидасын бекіту туралы «Темір жол көлігі туралы» iconҚазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 21 қыркүйектегі №825 Қаулысы «Темір жол көлігі туралы»
«Темір жол көлігі туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 8 желтоқсандағы Заңының 14-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының...
Темір жолдарды сыныптау қағидасын бекіту туралы «Темір жол көлігі туралы» iconҚазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 2 шілдедегі №759 Қаулысы «Темір жол көлігі туралы»
«Темір жол көлігі туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 8 желтоқсандағы Заңының 14-бабы 1-тармағының 20 тармақшасына сәйкес...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы