Overview План гз фкрб экрб кпвэд океи като sheet 1: План гз icon

Overview План гз фкрб экрб кпвэд океи като sheet 1: План гзНазваниеOverview План гз фкрб экрб кпвэд океи като sheet 1: План гз
страница8/235
Дата конвертации30.09.2012
Размер19.04 Mb.
ТипДокументы
источник
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   235
05 Запрос ценовых предложений посредством электронных закупок Услуга 5114 Услуга 4000.00 #REF! 4320 4670 02 Февраль 1 квартал 710000000 0
83 01 Закупки, не превышающие финансовый год 215 001 000 149 Прочие услуги и работы 1 Бюджет 17.23.13 Қызметтік куәлік Служебные удостоверения бувинил,мөлшері 9х6,5,екі қабатты Бувинил, размер 9х6,5, двойной покрыв 05 Запрос ценовых предложений посредством электронных закупок Услуга 5114 Услуга 240000.00 #REF! 259200 279940 11 Ноябрь 4 квартал 710000000 0
84 01 Закупки, не превышающие финансовый год 215 001 000 149 Прочие услуги и работы 1 Бюджет 17.23.13 Әуеайлақтың жарамдылығы жөнінде сертификат қатаң есептегі бланкілерді дайындау Изготовление бланков строгой отчетности Сертификат годности аэродрома «COLOTECH» күңгірт қағазы, форматтың көлемі А4 (297*210), тығыздығы 170 г/см2, офсеттік баспа, шеттерде оюлы сүретімен тангрилық торқапшықты жетілдіру және қолдану, халықаралық атластың тустері бойынша тангір түсі № 3405С, 3125С, 2925С, 109С тиісінше. Жоғары жақтың ортасында Қазақстан Республикасының толымды елтаңбасы, мелекеттік елтаңбаның конргевтік өрнегі, микрошрифт, бланктың бет жағының астыңгы оң бұрышында жеті таңбалық нөмерлеу. Бумага мелованная матовая «COLOTECH», размер формата А4 (297*210), плотность 170 г/см2, печать офсетная,с разработкой и применением тангирной сетки с орнаментальным рисунком по краю, цвет тангира по международному атласу цветов № 3405С, 3125С, 2925С, 109Ссоответственно. В верхней части по центру полноцветный герб Республики Казахстан, когревневое тиснение государственного герба, микрошрифт, в правом нижнем углу лицевой стороны бланка семизначная нуперация. 05 Запрос ценовых предложений посредством электронных закупок Услуга 5114 Услуга 12000.00 #REF! 13080 14257 02 Февраль февраль 710000000 30
85 01 Закупки, не превышающие финансовый год 215 001 000 149 Прочие услуги и работы 1 Бюджет 17.23.13 Пайдаланушының сертификаты қатаң есептегі бланкілерді дайындау Изготовление бланков строгой отчетности Сертификат эксплуатанта «COLOTECH» күңгірт қағазы, форматтың көлемі А4 (297*210), тығыздығы 170 г/см2, офсеттік баспа, шеттерде оюлы сүретімен тангрилық торқапшықты жетілдіру және қолдану, халықаралық атластың тустері бойынша тангір түсі № 3405С, 3125С, 2925С, 109С тиісінше. Жоғары жақтың ортасында Қазақстан Республикасының толымды елтаңбасы, мелекеттік елтаңбаның конргевтік өрнегі, микрошрифт, бланктың бет жағының астыңгы оң бұрышында жеті таңбалық нөмерлеу. Бумага мелованная матовая «COLOTECH», размер формата А4 (297*210), плотность 170 г/см2, печать офсетная,с разработкой и применением тангирной сетки с орнаментальным рисунком по краю, цвет тангира по международному атласу цветов № 3405С, 3125С, 2925С, 109Ссоответственно. В верхней части по центру полноцветный герб Республики Казахстан, когревневое тиснение государственного герба, микрошрифт, в правом нижнем углу лицевой стороны бланка семизначная нуперация. 05 Запрос ценовых предложений посредством электронных закупок Услуга 5114 Услуга 12000.00 #REF! 13080 14257 02 Февраль февраль 710000000 30
86 01 Закупки, не превышающие финансовый год 215 001 000 149 Прочие услуги и работы 1 Бюджет 17.23.13 Авиабағытқа куәлік қатаң есептегі бланкілерді дайындау Изготовление бланков строгой отчетности Свидетельство на авиамаршрут «COLOTECH» күңгірт қағазы, форматтың көлемі А4 (297*210), тығыздығы 170 г/см2, офсеттік баспа, шеттерде оюлы сүретімен тангрилық торқапшықты жетілдіру және қолдану, халықаралық атластың тустері бойынша тангір түсі № 3405С, 3125С, 2925С, 109С тиісінше. Жоғары жақтың ортасында Қазақстан Республикасының толымды елтаңбасы, мелекеттік елтаңбаның конргевтік өрнегі, микрошрифт, бланктың бет жағының астыңгы оң бұрышында жеті таңбалық нөмерлеу. Бумага мелованная матовая «COLOTECH», размер формата А4 (297*210), плотность 170 г/см2, печать офсетная,с разработкой и применением тангирной сетки с орнаментальным рисунком по краю, цвет тангира по международному атласу цветов № 3405С, 3125С, 2925С, 109Ссоответственно. В верхней части по центру полноцветный герб Республики Казахстан, когревневое тиснение государственного герба, микрошрифт, в правом нижнем углу лицевой стороны бланка семизначная нуперация. 05 Запрос ценовых предложений посредством электронных закупок Услуга 5114 Услуга 12000.00 #REF! 13080 14257 02 Февраль февраль 710000000 30
87 01 Закупки, не превышающие финансовый год 215 001 000 149 Прочие услуги и работы 1 Бюджет 17.23.13 Бортсеріктін куәлігі қатаң есептегі бланкілерді дайындау Изготовление бланков строгой отчетности Свидетельство бортпроводников Мұқаба № 7 кестемен, мұқаба материалы "Баладек" немесе "Балакрон", тысының түстері мәрмәр, қоңыр, сарғылт, жасыл, көгілдір тиісінше. Көлемі 8,4*12 мм, дөңгелектенген бұрыштар. Келесі қорғау шырайларды жетілдіру және қолдану: тыстың оң жағында ыссы- алтынөрнектеу, тыстың ортасының устіңгі жағында Қазақстан Республикасының Мемелекеттік ел таңбасы, мемлекеттің атауы мемлекеттік және ағылшын тілдерінде, куәліктің атауы мемлекеттік және ағылшын тілдерінде, "KAZ" немесе "KZ" сулы белгілермен қағаз, ішкі беттерде тангірлік торқапшық, халықаралық атласы түстердін бойынша тангірдің түсі № 3125,32 ішкі бет нөмірлі, мөр 2*2, екі тілде мазмұндалған I ден XIV бабтарға дейін, МОТ сериясы сериялық нөмірлеуімен, микрошрифт. Переплет № 7 с шитьем втачку: переплетный материал "Баладек" или "Балакрон", цвета обложки-мраморный, коричнеый, каштановый, зеленый, голубой соответственно.Размер 8,4*12мм, скругленные углы, внутренняя прошивка, клише размером 7*11 см. С разработкой и применением следующих степеней защиты: Лицевая сторона обложки-горячее золототиснение: в верхней части по центру обложки государственный герб Республики Казахстан, название государства на государственном и английском языках, наименование свидетельства на государственном и английском языках, бумага с водяными знаками "KAZ" или "KZ", тангирная сетка внутренних страниц, цвет тангира по международному атласу цветов № 3125С, 32 внутренние страницы со сквозной нумерацией, печать 2*2, двуязычная с оглавлением с I по XIV главы, серия МОТ с серийной нумерацией свидетельства, микрошрифт. 05 Запрос ценовых предложений посредством электронных закупок Услуга 5114 Услуга 280000.00 #REF! 305200 332668 02 Февраль март 710000000 30
88 01 Закупки, не превышающие финансовый год 215 001 000 149 Прочие услуги и работы 1 Бюджет 17.23.13 Авиатехниктің куәлігі қатаң есептегі бланкілерді дайындау Изготовление бланков строгой отчетности Свидетельство авиатехников Мұқаба № 7 кестемен, мұқаба материалы "Баладек" немесе "Балакрон", тысының түстері мәрмәр, қоңыр, сарғылт, жасыл, көгілдір тиісінше. Көлемі 8,4*12 мм, дөңгелектенген бұрыштар. Келесі қорғау шырайларды жетілдіру және қолдану: тыстың оң жағында ыссы- алтынөрнектеу, тыстың ортасының устіңгі жағында Қазақстан Республикасының Мемелекеттік ел таңбасы, мемлекеттің атауы мемлекеттік және ағылшын тілдерінде, куәліктің атауы мемлекеттік және ағылшын тілдерінде, "KAZ" немесе "KZ" сулы белгілермен қағаз, ішкі беттерде тангірлік торқапшық, халықаралық атласы түстердін бойынша тангірдің түсі № 3125,32 ішкі бет нөмірлі, мөр 2*2, екі тілде мазмұндалған I ден XIV бабтарға дейін, МОТ сериясы сериялық нөмірлеуімен, микрошрифт. Переплет № 7 с шитьем втачку: переплетный материал "Баладек" или "Балакрон", цвета обложки-мраморный, коричнеый, каштановый, зеленый, голубой соответственно.Размер 8,4*12мм, скругленные углы, внутренняя прошивка, клише размером 7*11 см. С разработкой и применением следующих степеней защиты: Лицевая сторона обложки-горячее золототиснение: в верхней части по центру обложки государственный герб Республики Казахстан, название государства на государственном и английском языках, наименование свидетельства на государственном и английском языках, бумага с водяными знаками "KAZ" или "KZ", тангирная сетка внутренних страниц, цвет тангира по международному атласу цветов № 3125С, 32 внутренние страницы со сквозной нумерацией, печать 2*2, двуязычная с оглавлением с I по XIV главы, серия МОТ с серийной нумерацией свидетельства, микрошрифт. 05 Запрос ценовых предложений посредством электронных закупок Услуга 5114 Услуга 280000.00 #REF! 305200 332668 02 Февраль март 710000000 30
89 01 Закупки, не превышающие финансовый год 215 001 000 149 Прочие услуги и работы 1 Бюджет 17.23.13 Инженердің куәлігі қатаң есептегі бланкілерді дайындау Изготовление бланков строгой отчетности Свидетельство инженеров Мұқаба № 7 кестемен, мұқаба материалы "Баладек" немесе "Балакрон", тысының түстері мәрмәр, қоңыр, сарғылт, жасыл, көгілдір тиісінше. Көлемі 8,4*12 мм, дөңгелектенген бұрыштар. Келесі қорғау шырайларды жетілдіру және қолдану: тыстың оң жағында ыссы- алтынөрнектеу, тыстың ортасының устіңгі жағында Қазақстан Республикасының Мемелекеттік ел таңбасы, мемлекеттің атауы мемлекеттік және ағылшын тілдерінде, куәліктің атауы мемлекеттік және ағылшын тілдерінде, "KAZ" немесе "KZ" сулы белгілермен қағаз, ішкі беттерде тангірлік торқапшық, халықаралық атласы түстердін бойынша тангірдің түсі № 3125,32 ішкі бет нөмірлі, мөр 2*2, екі тілде мазмұндалған I ден XIV бабтарға дейін, МОТ сериясы сериялық нөмірлеуімен, микрошрифт. Переплет № 7 с шитьем втачку: переплетный материал "Баладек" или "Балакрон", цвета обложки-мраморный, коричнеый, каштановый, зеленый, голубой соответственно.Размер 8,4*12мм, скругленные углы, внутренняя прошивка, клише размером 7*11 см. С разработкой и применением следующих степеней защиты: Лицевая сторона обложки-горячее золототиснение: в верхней части по центру обложки государственный герб Республики Казахстан, название государства на государственном и английском языках, наименование свидетельства на государственном и английском языках, бумага с водяными знаками "KAZ" или "KZ", тангирная сетка внутренних страниц, цвет тангира по международному атласу цветов № 3125С, 32 внутренние страницы со сквозной нумерацией, печать 2*2, двуязычная с оглавлением с I по XIV главы, серия МОТ с серийной нумерацией свидетельства, микрошрифт. 05 Запрос ценовых предложений посредством электронных закупок Услуга 5114 Услуга 280000.00 #REF! 305200 332668 02 Февраль март 710000000 30
90 01 Закупки, не превышающие финансовый год 215 001 000 149 Прочие услуги и работы 1 Бюджет 17.23.13 Желідегі ұшқыштың куәлігі қатаң есептегі бланкілерді дайындау Изготовление бланков строгой отчетности Свидетельство линейного пилота Мұқаба № 7 кестемен, мұқаба материалы "Баладек" немесе "Балакрон", тысының түстері мәрмәр, қоңыр, сарғылт, жасыл, көгілдір тиісінше. Көлемі 8,4*12 мм, дөңгелектенген бұрыштар. Келесі қорғау шырайларды жетілдіру және қолдану: тыстың оң жағында ыссы- алтынөрнектеу, тыстың ортасының устіңгі жағында Қазақстан Республикасының Мемелекеттік ел таңбасы, мемлекеттің атауы мемлекеттік және ағылшын тілдерінде, куәліктің атауы мемлекеттік және ағылшын тілдерінде, "KAZ" немесе "KZ" сулы белгілермен қағаз, ішкі беттерде тангірлік торқапшық, халықаралық атласы түстердін бойынша тангірдің түсі № 3125,32 ішкі бет нөмірлі, мөр 2*2, екі тілде мазмұндалған I ден XIV бабтарға дейін, МОТ сериясы сериялық нөмірлеуімен, микрошрифт. Переплет № 7 с шитьем втачку: переплетный материал "Баладек" или "Балакрон", цвета обложки-мраморный, коричнеый, каштановый, зеленый, голубой соответственно.Размер 8,4*12мм, скругленные углы, внутренняя прошивка, клише размером 7*11 см. С разработкой и применением следующих степеней защиты: Лицевая сторона обложки-горячее золототиснение: в верхней части по центру обложки государственный герб Республики Казахстан, название государства на государственном и английском языках, наименование свидетельства на государственном и английском языках, бумага с водяными знаками "KAZ" или "KZ", тангирная сетка внутренних страниц, цвет тангира по международному атласу цветов № 3125С, 32 внутренние страницы со сквозной нумерацией, печать 2*2, двуязычная с оглавлением с I по XIV главы, серия МОТ с серийной нумерацией свидетельства, микрошрифт.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   235Похожие:

Overview План гз фкрб экрб кпвэд океи като sheet 1: План гз iconOverview План гз фкрб экрб кпвэд океи като sheet 1: План гз

Overview План гз фкрб экрб кпвэд океи като sheet 1: План гз iconOverview План гз фкрб экрб кпвэд океи като sheet 1: План гз

Overview План гз фкрб экрб кпвэд океи като sheet 1: План гз iconOverview План гз фкрб экрб кпвэд океи като sheet 1: План гз

Overview План гз фкрб экрб кпвэд океи като sheet 1: План гз iconOverview План гз фкрб экрб кпвэд океи като sheet 1: План гз

Overview План гз фкрб экрб кпвэд океи като sheet 1: План гз iconOverview План гз фкрб экрб кпвэд океи като sheet 1: План гз

Overview План гз фкрб экрб кпвэд океи като sheet 1: План гз iconOverview План гз фкрб экрб кпвэд океи като sheet 1: План гз

Overview План гз фкрб экрб кпвэд океи като sheet 1: План гз iconOverview План гз фкрб экрб кпвэд океи като sheet 1: План гз

Overview План гз фкрб экрб кпвэд океи като sheet 1: План гз iconOverview План гз фкрб экрб кпвэд океи като sheet 1: План гз

Overview План гз фкрб экрб кпвэд океи като sheet 1: План гз iconOverview План гз фкрб экрб кпвэд океи като sheet 1: План гз

Overview План гз фкрб экрб кпвэд океи като sheet 1: План гз iconOverview План гз фкрб экрб кпвэд океи като sheet 1: План гз

Overview План гз фкрб экрб кпвэд океи като sheet 1: План гз iconOverview План гз фкрб экрб кпвэд океи като sheet 1: План гз

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы