10. 01. 2012ж. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы нормативтік-техникалық icon

10. 01. 2012ж. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы нормативтік-техникалықНазвание10. 01. 2012ж. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы нормативтік-техникалық
Дата конвертации18.02.2013
Размер52.43 Kb.
ТипДокументы
источник4

10.01.2012ж.


Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

саласындағы нормативтік-техникалық

құжаттарды бекіту туралы


Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы Экологиялық кодексінің 17-1-бабының 2) және 3) тармақшаларына, «Тұрғын үй қатынастары туралы» Қазақстан республикасының 1997 жылғы 16 сәуірдегі Заңының 10-2-бабының 4), 10-3) және 10-4) тармақшаларына, «Электр энергетикасы туралы» Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 шілдедегі Заңының 5-1-бабының 2) және 3) тармақшаларына, Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі Ғылыми-техникалық кеңесінің 2011 жылғы 26 желтоқсандағы № 12-6 қаулысына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Мынадай нормативтік-техникалық құжаттар бекітілсін және 2012 жылғы 1 мамырдан бастап қолданысқа енгізілсін:

1) «Тұрғын және қоғамдық ғимараттарды қайта жаңарту, күрделі және ағымдағы жөндеу» ҚР ҚН 1.04-26-2011;

2) «Прогресті қираудан ғимаратты қорғау жөніндегі ұсынымдар» ҚР ҚБҚ 1.04-05-2011;

3) Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықта қолданылатын терминдердің анықтама сөздігі (алғаш рет);

4) Тұрғын үйлерде энергия үнемдеу бойынша іс-шаралар өткізу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар (алғаш рет);

5) Тұрғын және қоғамдық ғимараттарда энергия тұтынуды есептеу мен режимі әдістемесі (алғаш рет);

6) Жылу желілерінің техникалық жағдайларын тексеру және бағалау әдістемесі (алғаш рет);

7) Жылу энергиясын (жылу желілерін) тасымалдау және бөлу жүйелерін техникалық пайдалану жөніндегі үлгі нұсқама (алғаш рет);

8) Белгіленген қуаты 100 Гкал/сағ. қазандықтарды техникалық пайдалану қағидалары (алғаш рет);

9) Жиілікпен реттейтін сорғылары бар жылумен жабдықтау жүйесінің режимдерін басқару жөніндегі әдістемелік нұсқау (алғаш рет);

10) Ашық және жабдық жылумен жабдықтау жүйелері жұмыс істегенде гидравликалық және температуралық режимдерді оңтайландыру жөніндегі әдістемелік ұсынымдар (алғаш рет);

11) Жылу-энергетика кәсіпорындарында отын, электр энергиясы және су, сондай-ақ су бұру шығыстарының нормалары мен нормативтерін әзірлеу әдістемесі (100 Гкал/сағ. дейін) (алғаш рет);

12) Сыртқы коррозиядан жылу желілерін қорғау жөніндегі үлгі нұсқаулық (алғаш рет);

13) Металл құбырлардан жасалған құбырларды пайдалану жөніндегі нұсқаулық (алғаш рет);

14) Металл емес құбырлардан жасалған құбырларды пайдалану жөніндегі нұсқаулық (алғаш рет);

15) Энергиямен жабдықтайтын ұйым мен тұтынушы арасында электр энергиясы үшін қаржылық есеп айырысу кезінде 0,4 дейінгі желілердегі электр энергиясының ысырабын анықтау әдістемесі (алғаш рет);

16) Қалаларды сырттан жарықтандыру қондырғыларын пайдалану жөніндегі әдістемелік нұсқау (алғаш рет);

17) Көшені жарықтандыру объектілерін пайдалану құнын анықтау жөніндегі әдістемелік ұсынымдар (алғаш рет);

18) Бөлек жинаған кезде коммуналдық қатты тұрмыстық қалдықтармен ҚТҚ) жұмыс істеу әдістемесі (алғаш рет);

19) Қатты тұрмыстық қалдықтардың (ҚТҚ) морфологиялық құрамын анықтау әдістемесі (алғаш рет);

20) Сыртқы абаттандыру объектілерін күтіп-ұстауға және жөндеуге арналған ресурстарды нормалау жөніндегі ұсынымдар;

21) Фонтандарды күтіп-ұстау және техникалық пайдалану.

2. Ғылыми-техникалық саясат және нормалау департаменті осы бұйрықтың салалық бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануын қамтамасыз етсін.


Төраға С. Нокин


4

10.01.2012г.


Об утверждении нормативно-технических документов в сфере жилищно-коммунального хозяйства


В соответствии с подпунктами 2) и 3) статьи 17-1 Экологического кодекса Республики Казахстан от 9 января 2007 года, подпунктами 4), 10-3) и 10-4) статьи 10-2 Закона Республики Казахстан «О жилищных отношениях» от 16 апреля 1997 года, подпунктами 2) и 3) статьи 5-1 Закона Республики Казахстан «Об электроэнергетике» от 9 июля 2004 года и постановлением Научно-технического совета Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 26 декабря 2011 года № 12-6, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 мая 2012 года следующие нормативно-технические документы:

1) СН РК 1.04-26-2011 «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых и общественных зданий» (взамен СН РК 1.04-26-2004);

2) РДС РК 1.04-05-2011 «Рекомендации по защите зданий от прогрессирующего обрушения» (впервые);

3) Понятийный словарь терминов, употребляемых в жилищно-коммунальном хозяйстве (впервые);

4) Методические рекомендации по проведению мероприятий по энергосбережению в жилых домах (впервые);

5) Методика учета и режима потребления теплоэнергии в жилых и общественных зданиях (впервые);

6) Методика обследования и оценки технического состояния тепловых сетей (впервые);

7) Типовая инструкция по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) (впервые);

8) Правила технической эксплуатации котельных с установленной мощностью до 100 Гкал/час (впервые);

9) Методические указания по управлению режимами системы теплоснабжения с насосами с частотным регулированием;

10) Методические рекомендации по оптимизации гидравлических и температурных режимов функционирования открытых и закрытых систем теплоснабжения;

11) Методика разработки норм и нормативов расхода топлива, электроэнергии и воды, а также водоотведения на предприятиях теплоэнергетики (до 100 Гкал/час) (впервые);

12) Типовая инструкция по защите тепловых сетей от наружной коррозии (впервые);

13) Инструкция по эксплуатации трубопроводов из металлических труб (впервые);

14) Инструкция по эксплуатации трубопроводов из неметаллических труб (впервые);

15) Методика определения технических и технологических норм расходов материальных ресурсов при эксплуатации систем электроснабжения до 0,4 кВ (впервые);

16) Методические указания по эксплуатации установок наружного освещения городов (впервые);

17) Методические рекомендации по определению стоимости эксплуатации объектов уличного освещения (впервые);

18) Методика обращения с коммунальными ТБО при раздельном сборе (впервые);

19) Методика определения морфологического состава ТБО (впервые);

20) Рекомендации по нормированию ресурсов на содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства (впервые);

21) Содержание и техническая эксплуатация фонтанов (впервые).

2. Департаменту научно-технической политики и нормирования обеспечить опубликование настоящего приказа в отраслевых средствах массовой информации.


Председатель С. НокинПохожие:

10. 01. 2012ж. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы нормативтік-техникалық icon10. 01. 2012ж. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы нормативтік құжаттарды бекіту туралы
«Электр энергетикасы туралы» Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 шілдедегі Заңының 5-1-бабының 2 және 3 тармақшаларына, Қазақстан...
10. 01. 2012ж. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы нормативтік-техникалық icon21 30. 01. 2012ж. Таратушы құбыржолдары бойынша табиғи газ тасымалдауды және табиғи газ сатуды
Еңбек кодексінің 117-бабының 2-тармағына сәйкес, сондай-ақ тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы еңбекті нормалау жүйесін...
10. 01. 2012ж. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы нормативтік-техникалық iconИнструкция по обеззараживанию питьевой воды и очищенных сточных вод ресми басылым Издание официальное
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі, тұрғын үй қатынастары және коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік нормативтік...
10. 01. 2012ж. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы нормативтік-техникалық iconИнструкция по обеззараживанию питьевой воды и очищенных сточных вод ресми басылым Издание официальное
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі, тұрғын үй қатынастары және коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік нормативтік...
10. 01. 2012ж. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы нормативтік-техникалық iconМетодические указания по выбору, монтажу и эксплуатации приборов коммерческого учета воды в системах водоснабжения и водоотведения
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі, тұрғын үй қатынастары және коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік нормативтік...
10. 01. 2012ж. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы нормативтік-техникалық iconМетодические указания по выбору, монтажу и эксплуатации приборов коммерческого учета воды в системах водоснабжения и водоотведения
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі, тұрғын үй қатынастары және коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік нормативтік...
10. 01. 2012ж. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы нормативтік-техникалық iconПравила охраны труда и техники безопасности при эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения ресми басылым Издание официальное
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі, тұрғын үй қатынастары және коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік нормативтік...
10. 01. 2012ж. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы нормативтік-техникалық iconПравила охраны труда и техники безопасности при эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения ресми басылым Издание официальное
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі, тұрғын үй қатынастары және коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік нормативтік...
10. 01. 2012ж. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы нормативтік-техникалық iconСәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі, тұрғын үй қатынастары және коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттар ҚР ҚҰрылыстық нормалар
Государственные нормативные документы в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, жилищных отношений и...
10. 01. 2012ж. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы нормативтік-техникалық iconҚазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын
Еңбек кодексінің 117-бабының 2-тармағына сәйкес, сондай-ақ тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы еңбекті нормалау жүйесін...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы