«Cенек селосы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі туралы ереже icon

«Cенек селосы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі туралы ережеНазвание«Cенек селосы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі туралы ереже
Дата конвертации28.05.2013
Размер61.84 Kb.
ТипДокументы
источникҚарақия ауданы әкімдігінің

215 «28» 09. 2012 ж.

қаулысымен бекітілген


«Cенек селосы әкімінің аппараты»

мемлекеттік мекемесі туралы

Е Р Е Ж Е


Ұйымдық-құқықтық нысаны: Мемлекеттік мекеме


Мемлекеттік меншіктің түрі: коммуналдық


Құрылтайшы: Қарақия ауданы әкімияты


Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы,

Маңғыстау облысы, 130306

Қарақия ауданы Сенек селосы

Мәтіков Сары көшесі, №17 үй


Сенек селосы


1. Жалпы ережелер


1. «Сенек селосы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі әкімнің қызметін ақпараттық-талдау тұрғысынан, ұйымдық-құқықтық және материалдық-техникалық жағынан қамтамасыз ету функциясын жүзеге асыру үшін құрылған мемлекеттік мекеме болып табылады.

2. «Сенек селоы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі өз қызметін Қазақтан Республикасының Конституциясына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы» Заңына, Қазақстан Республикасы Президенті мен Үкіметінің актілеріне және басқа да нормативтік актілерге сәйкес жүзеге асырады.

3. Мемлекеттік мекеме заңды тұлға болып табылады, оның мемлекеттік және орыс тілдерінде өз атауымен мөрі мен мөртабандары, белгіленген үлгідегі бланкілері, сондай-ақ, заңнамаға сәйкес банктерде шоттары болады.

Мемлекеттік мекеме азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.

4. Мемлекеттік мекеменің құрылымын және шекті штаттық санын Қарақия ауданының әкімі бекітеді.

5. Мемелекеттік мекеменің заңды мекен-жайы: ҚР, Маңғыстау облысы, Қарақия ауданы, 130306 Сенек селосы Мәтіков Сары көшесі №17 үй

6. Толық атауы: «Сенек селосы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі.

7. Мемлекеттік мекеменің құрылтайшысы Қарақия ауданының әкімдігі болып табылады.

Мемлекеттік мекеменің құрылтай құжаттары Қарақия ауданының әкімдігінің оны құру туралы қаулысы мен оның Жарғысы болып табылады.

8. Мемлекеттік мекеменің қызметін қаржыландыру тек қана мемлекеттік бюджеттен жүзеге асырылады.


^ 2. Мемлекеттік мекеменің міндеттері мен функциялары


2.1. Әкімнің қызметін ақпараттық-талдау тұрғысынан, ұйымдық-құқықтық және материалдық-техникалық жағынан қамтамасыз ету мемлекеттік мекеменің негізгі міндеті болып табылады.

2.2. Мемлекеттік мекеме осыған байланысты:

1) Сенек селосы әкімінің қызметін ақпараттық-талдау тұрғысынан, ұйымдық-құқықтық және материалдық-техникалық жағынан қамтамасыз етеді;

2) Әкімнің іс- қағаздарын жүргізеді және хат-хабарларды өңдейді;

3) Әкімнің қарауына енгізілетін актілер жобалары өтуінің Қарақия ауданы әкімдігінің үлгі регламентімен белгіленген тәртібінің сақталуын қамтамасыз етеді;

4) Қолданыстағы заңнамамен көзделген қызметтің басқа да түрлерін жүзеге асырады.


3. Өкілетті органның құзыреті


3.1. Құрылтайшы (өкілетті орган) мемлекеттік мекемеге қатысты мемлекеттік меншік субьектісінің және мемлекеттік басқару органының функциясын атқарады.

Өкілетті орган:

  • мемлекеттік мекемеге мүлікті, құрал-сайманды бекітеді;

  • мемлекеттік мекемені ұстауға шығындар жоспарын бекітеді;

  • жарғыны бекітеді, жарғыға өзгертулер мен толықтырулар енгізеді;

  • мемлекеттік мекемеге берілген мүліктің сақталуына және тиімді пайдалануына бақылауды жүзеге асырады;

  • мемлекеттік мекеменің басқару органдарының құрылымын, қалыптасу тәртібі мен өкілеттік мерзімін, мемлекеттік мекеменің шешімдер қабылдау тәртібін белгілейді;

  • мемлекеттік мекеменің басшысының құқықтарын, міндеттерін және жауапкершілігін, оны қызметінен босату негіздемелерін белгілейді;

  • мемлекеттік мекеменің құрылымы мен шекті штаттық санын бекітеді;

  • мемлекеттік мекеменің жылдық қаржылық есептілігін бекітеді;

  • заңнамамен белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.


^ 4. Мемлекеттік мекеменің мүлігі


3.2. Мемлекеттік мекеме жедел басқару құқығындағы мүлікке иелік етеді.

Мемлекеттік мекеменің мүлігі оған мемлекет берген мүлік есебінен қалыптасады және негізгі қорлар мен айналымдағы қаражаттан, сондай-ақ, құны мемлекеттік мекеменің теңгерімінде көрініс табатын, өзге де мүліктен тұрады.

3.3. Мемлекеттік мекемеге бекітілген мүлік коммуналдық меншікке жатады.

3.4. Мемлекеттік мекеме өз бетімен оған бекітілген мүлікті оқшаулауға немесе өзге де тәсілдермен иелік етуге құқығы жоқ.

Мемлекеттік мекемеге мүлікке өкімдік ету құқығы берілуі мүмкін. Осы мақсаттарда мемлекеттік мекеме өкімдік ете алатын, мүліктің құнының шекті мөлшері заңнамамен белгіленеді.


^ 5. Мемлекеттік мекеменің қызметін ұйымдастыру


5.1. Мемлекеттік мекемені Қарақия ауданы әкімі қызметіне тағайындайтын және босататын бірінші басшы басқарады.

5.2. Бірінші басшы мемлекеттік мекеменің жұмысын ұйымдастырады және басшылық етеді, мемлекеттік мекемеге жүктелген міндеттердің орындалуына және оның өздерінің функцияларын жүзеге асыруына жауапты.

5.3. Бұл мақсаттарда бірінші басшы:

1) мемлекеттік мекеменің қызметкерлерінің міндеттері мен өкілеттіктерін белгілейді;

2) заңнамаға сәйкес мемлекеттік мекеменің қызметкерлерін қызметке тағайындайды және босатады;

3) заңнамамен белгіленген тәртіпте мемлекеттік мекеменің қызметкерлеріне мадақтау шараларын қолданады және тәртіптік шара қабылдайды;

4) мемлекеттік мекеменің барлық қызметкерлерінің орындауы үшін міндетті бұйрықтар мен өкімдер шығарады;

5) мемлекеттік органдарда, өзге де ұйымдарда мемлекеттік мекеме атынан шығады;

6) заңнамаға сәйкес өзге де өкілеттіліктерді жүзеге асырады;

7) бірінші басшы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылы үшін заң нормаларына сәйкес дербес жауапты.

5.4. Мемлекеттік заңды тұлғаның мүлкін заңды тұлғаның активтері құрайды, оның құны өзінің балансында көрсетіледі.

5.5. Мемлекеттік заңды тұлғаның мүлкі бөлінбейтін аудандық мүлік болып табылады және салымдар (жарғылық капиталдағы қатысу үлестері, пайлар) бойынша, оның ішінде мелекеттік заңды тұлғаның қызметкерлері арасында бөлінбейді.

5.6. Мемлекеттік заңды тұлғаның мүлкі:

1) оған меншік иесі берген мүлік;

2) өз қызметі нәтижесінде ие болған мүлік (ақшалай табыстарды қоса алғанда);

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптасады.

5.7. Мемлекеттік мекеме өзіне бекітіліп берілген мүлікті және өзіне смета бойынша бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті дербес иеліктен шығаруға немесе оған өзгеше әдіспен билік етуге құқылы емес.

5.8. «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен және өзге де заңнамамен өзіне жүктелген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.


^ 6. Мемлекеттік мекемені қайта ұйымдастыру және тарату


6.1. Мемлекеттік мекемені қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Таратылғаннан кейін мүлік құрылтайшыға қайтарылады.


^ 7. Мемлекеттік мекеменің ережесіне өзгертулер енгізу


7.1. Ережеге өзгертулер мен толықтырулар енгізу Қарақия ауданы әкімдігінің қаулысымен жүргізіледі.

7.2. Ережеге енгізілген өзгерістер мен толықтырулар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес тіркеледі.


8. Жұмыс режимі.


1. Бес күндік жұмыс аптасы белгіленген, демалыс күндері – сенбі, жексенбі.

2. Жұмыс күнінің ұзақтығы – 8 сағат.

Жұмыстың басталуы сағат – 9 – 00 – де

Жұмыстың аяқталуы – сағат 18 – 30 – да

Түскі ас үзілісі – 12 – 30 – дан 14 – 00 – ге дейін.Похожие:

«Cенек селосы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі туралы ереже icon«Сайын Шапағатов селосы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі туралы ереже жалпы ережелер «Сайын Шапағатов селосы әкімінің аппараты»
«Сайын Шапағатов селосы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі село әкімінің аппараты), Сайын Шапағатов селосы әкімінің...
«Cенек селосы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі туралы ереже icon«Теміртау қаласы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі туралы ереже Жалпы ереже лер «Теміртау қаласы әкімінің аппараты»
«Теміртау қаласы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі Теміртау қаласы әкімі мен әкімдігі қызметінің ақпараттық-талдамалық, ұйымдастырушылық-құқықтық...
«Cенек селосы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі туралы ереже icon«Арал ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі туралы Ереже Жалпы ережелер «Арал ауданы әкімінің аппараты»
«Арал ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі жергілікті мемлекеттік басқару саласында басшылықты жүзеге асыратын Қазақстан...
«Cенек селосы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі туралы ереже iconТүпқараған аудан әкімдігінің 2012ж ақпан № қаулысымен бекітілді
«Таушық селосы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – село әкімінің аппараты), селосы әкімінің қызметін ұйымдастыруды,...
«Cенек селосы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі туралы ереже icon«Құрық селосы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің ережес І
«Құрық селосы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі әкімнің қызметін ақпараттық-талдау тұрғысынан, ұйымдық-құқықтық және материалдық-техникалық...
«Cенек селосы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі туралы ереже icon«Долинка кенті әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің ережесі жалпы ереже «Долинка кенті әкімінің аппараты»
«Долинка кенті әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – кент әкімінің аппараты) Қазақстан Республикасының заңнамасымен...
«Cенек селосы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі туралы ереже icon«Шахан кенті әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің ережесі жалпы ереже «Шахан кенті әкімінің аппараты»
«Шахан кенті әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – кент әкімінің аппараты) Қазақстан Республикасының заңнамасымен...
«Cенек селосы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі туралы ереже icon863 қаулысымен бекітілген І. «Шымкент қаласы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі туралы ереже
Шымкент қаласы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі, әрі қарай атауы – «Мемлекеттік мекеме», Шымкент қаласы әкімдік және әкімінің...
«Cенек селосы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі туралы ереже icon«Астана қаласы Сарыарқа ауданы әкімі аппараты» Мемлекеттік мекемесі туралы Ереже Жалпы ережелер «Астана қаласы Сарыарқа ауданы әкімінің аппараты»
«Астана қаласы Сарыарқа ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі Аппарат) Астана қаласы Сарыарқа ауданының аумағында...
«Cенек селосы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі туралы ереже icon«Качир ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі туралы ереже
Качир ауданы әкімінің аппараты” мемлекеттік мекемесінің құрылтай құжаттарына өзгерістер енгізу туралы
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы