Қазақстан республикасының денсаулық сақтау министрлігі мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық Қадағалау комитеті icon

Қазақстан республикасының денсаулық сақтау министрлігі мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық Қадағалау комитетіНазваниеҚазақстан республикасының денсаулық сақтау министрлігі мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық Қадағалау комитеті
Дата конвертации12.01.2013
Размер68.35 Kb.
ТипДокументы
источник

№ исх: 14-5/958-ВИ от: 03.08.2012

ҚАЗАҚСТАН

РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ

ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ

МЕМЛЕКЕТТІК САНИТАРЛЫҚ-ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ КОМИТЕТІ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

^ КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА

010000 Астана қаласы, Сол жағалау,

Министрліктер үйі, 5-кіреберіс

тел: +7(7172) 74-32-44

E-mail:info@mz.gov.kz
010000 город Астана, Левый берег,

Дом министерств, 5 подъезд

тел: +7(7172) 74-32-61

E-mail:info@mz.gov.kz


___________№____________

___________ ____________ге


^ Жұртшылықпен байланыс басқарамасы


Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау комитеті Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің ресми сайтына орналастыруға ақпаратты жолдайды.

Қосымша: пресс-релиз мемлекеттік және орыс тілдерінде (4 парақ).


^ Заместитель Председателя Н. Сәдуәқасов


Р. Милибаева, 743287

Пресс- релиз


Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 23 мамырдағы № 560 қаулысымен «Балалар тамағы өнімдерін, тағамға тағамдық және биологиялық белсенді қоспаларды, генетикалық түрлендірілген объектілерді, бояғыштарды, дезинфекция, дезинсекция және дератизация құралдарын, сумен және тамақ өнімдерімен жанасатын материалдар мен бұйымдарды, адам денсаулығына зиянды әсер ететін химиялық заттарды, өнімдер мен заттардың жекелеген түрлерін мемлекеттік тіркеу және қайта тіркеу» мемлекеттік қызмет стандарты бекітілді.

Мемлекеттік қызмет:

1) «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 18 қыркүйектегі Кодексінің 146-бабы;

2) «Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі Заңының 9-бабы;

3) «Кеден одағының санитариялық шаралар жөніндегі келісімін ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 30 маусымдағы Заңы;

4) «Балалардың тамағы өнімдерін, тағамға тағамдық және биологиялық активті қоспаларды, генетикалық түрлендірілген объектілерді, бояғыштарды, дезинфекциялау, дезинсекциялау және дератизациялау құралдарын, сумен және тағам өнімдерімен жанасатын материалдар мен бұйымдарды, химиялық заттарды, адамның денсаулығына зиянды әсер ететін өнімдер мен заттардың жекелеген түрлерін мемлекеттік тіркеу, қайта тіркеу және мемлекеттік тіркеу туралы шешімді кері қайтарып алу ережесін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2009 жылғы 19 қазандағы № 546 бұйрығы негізінде көрсетіледі.

Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі өнімге мемлекеттік тіркеу туралы куәлік беру немесе қайта ресімдеу болып табылады.

Мемлекеттік қызмет тегін көрсетіледі және бүгінгі күні оны автоматтандыру бойынша шаралар жүзеге асырылуда.


Пресс-релиз


Постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 мая 2011 года № 560 утвержден стандарт государственной услуги «Государственная регистрация и перерегистрация продуктов детского питания, пищевых и биологически активных добавок к пище, генетически модифицированных объектов, красителей, средств дезинфекции, дезинсекции и дератизации, материалов и изделий, контактирующих с водой и продуктами питания, химических веществ, отдельных видов продукции и веществ, оказывающих вредное воздействие на здоровье человека».

Государственная услуга оказывается на основании:

1) статьи 146 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»;

2) статьи 9 Закона Республики Казахстан от 21 июля 2007 года «О безопасности пищевой продукции»;

3) Закона Республики Казахстан от 30 июня 2010 года «О ратификации Соглашения таможенного союза по санитарным мерам»;

4) приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 19 октября 2009 года № 546 «Об установлении Правил государственной регистрации, перерегистрации и отзыва решения о государственной регистрации продуктов детского питания, пищевых и биологически активных добавок к пище, генетически модифицированных объектов, красителей, средств дезинфекции, дезинсекции и дератизации, материалов и изделий, контактирующих с водой и продуктами питания, химических веществ, отдельных видов продукции и веществ, оказывающих вредное воздействие на здоровье человека».

Результатом предоставления государственной услуги является выдача или переоформление свидетельства о государственной регистрации продукции.

Государственная услуга оказывается бесплатно и на сегодняшний день осуществляются мероприятия по его автоматизации.


 


Пресс-релиз


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі «Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысының жобасын (бұдан әрі – Жоба) әзірледі, ол мынадай:

1) «санитариялық-эпидемиологиялық қадағалауға жататын тамақ өнімдерін өндіру объектілеріне есептік нөмірлерін беру»;

2) «жобаларға, өнімге, жұмысқа және қызметке санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды беру»;

3) «мемлекеттік санитариялық-эпидемиоло­гиялық қадағалау объектісінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге және гигиеналық нормативтерге сәйкестігі (сәйкес еместігі) туралы санитариялық-эпидемио­логиялық қорытынды беру» мемлекеттік қызмет көрсетулерді регламенттейді.

Аталған қызметтерді Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау комитетінің облыстардың, Астана, Алматы қалаларының және көліктегі департаменттері көрсетеді. Қызметтер 2013 жылы автоматтандырылады және тегін көрсетіледі.

Қазіргі уақытта Жоба мемлекеттік органдармен келісілді және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесіне бекіту үшін енгізіледі.


Пресс-релиз


Министерством здравоохранения Республики Казахстан разработан проект постановления Правительства Республики Казахстан «Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения» (далее – Проект), которым регламентированы оказание следующих государственных услуг:

1) «присвоение учетных номеров объектам производства пищевой продукции, подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору»;

2) «выдача санитарно-эпидемиологического заключения на проекты, продукцию, работы и услуги»;

3) «выдача санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии (несоответствии) объекта государственного санитарно-эпидемиологического надзора нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и гигиеническим нормативам».

Данные услуги будут оказываться Департаментами государственного санитарно-эпидемиологического надзора областей, городов Астана и Алматы, на транспорте и их территориальными подразделениями. Услуги будут автоматизированы в 2013 году и оказаны бесплатно.

В настоящее время, Проект согласован с государственными органами и вносится для утверждения в Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан.


Результаты согласования
03.8.2012: Ахметова З. Д. (Управление санитарно-гигиенического надзора) - - cогласовано без замечанийПохожие:

Қазақстан республикасының денсаулық сақтау министрлігі мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық Қадағалау комитеті icon1. Санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау бөлiмiнiң бас маманына: сr-4
«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгi мемлекеттiк санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау комитетiнiң Шығыс Қазақстан...
Қазақстан республикасының денсаулық сақтау министрлігі мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық Қадағалау комитеті icon1. Санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау бөлiмiнiң бас маманына: (сr-4); Функционалдық мiндеттерi
«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгi мемлекеттiк санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау комитетiнiң Шығыс Қазақстан...
Қазақстан республикасының денсаулық сақтау министрлігі мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық Қадағалау комитеті icon1. Санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау бөлiмiнiң бас маманына: (сr-4) – екі бірлік. Функционалдық мiндеттерi
«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгi мемлекеттiк санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау комитетiнiң Шығыс Қазақстан...
Қазақстан республикасының денсаулық сақтау министрлігі мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық Қадағалау комитеті icon1. Эпидемиологиялық қадағалау бөлiмiнiң бас маманына (сr-4); Функционалдық мiндеттерi
«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгi мемлекеттiк санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау комитетiнiң Шығыс Қазақстан...
Қазақстан республикасының денсаулық сақтау министрлігі мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық Қадағалау комитеті icon1. Эпидемиологиялық қадағалау бөлiмiнiң бас маманына: (сr-4). Функционалдық мiндеттерi
«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгi мемлекеттiк санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау комитетiнiң Шығыс Қазақстан...
Қазақстан республикасының денсаулық сақтау министрлігі мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық Қадағалау комитеті iconОблыс аумағында санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылықты қамтамасыз ету мәселелері жөнінде
Азақстан рсепубликасы денсаулық сақтау министрлігі мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық Қадағалау комитетінің шығыс қазақстан...
Қазақстан республикасының денсаулық сақтау министрлігі мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық Қадағалау комитеті iconҚазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау комитеті

Қазақстан республикасының денсаулық сақтау министрлігі мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық Қадағалау комитеті icon1. Коммуналдық нысандарды, мектепке дейінгі, балалар және білім беру ұйымдарын санитарлық-гигиеналық қадағалау бөлiмiнiң бас маманына (сr-4); Функционалдық мiндеттерi
«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгi мемлекеттiк санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау комитетiнiң Шығыс Қазақстан...
Қазақстан республикасының денсаулық сақтау министрлігі мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық Қадағалау комитеті iconКоммуналдық нысандарды, мектепке дейінгі, балалар және білім беру ұйымдарын санитарлық-гигиеналық қадағалау бөлiмiнiң жетекші маманына (сr-5) – 2 бірлік. Функционалдық мiндеттерi
«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгi мемлекеттiк санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау комитетiнiң Шығыс Қазақстан...
Қазақстан республикасының денсаулық сақтау министрлігі мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық Қадағалау комитеті icon«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгi мемлекеттiк санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау комитетiнiң Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаментiнiң
Санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау бөлiмiнiң жетекші маманына: (сr-5 негiзгi қызметкердiң бала күтiмi бойынша жалақысы сақталмайтын...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы