«Жангелдин ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің ережесі жалпы ережелер «Жангелдин ауданының ішкі саясат бөлiмi» icon

«Жангелдин ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің ережесі жалпы ережелер «Жангелдин ауданының ішкі саясат бөлiмi»Название«Жангелдин ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің ережесі жалпы ережелер «Жангелдин ауданының ішкі саясат бөлiмi»
Дата конвертации30.05.2013
Размер60.02 Kb.
ТипДокументы
источникЖангелдин ауданы әкімдігінің

2012 жылғы ______________

№____ қаулысына қосымша


«Жангелдин ауданының ішкі саясат бөлімі»

мемлекеттік мекемесінің

ЕРЕЖЕСІ  1. Жалпы ережелер


1. «Жангелдин ауданының ішкі саясат бөлiмi» мемлекеттік мекемесі өз құзіреті шегінде мемлекеттік саясатты түсіндіру, ақпаратты-насихаттау топтарының қызметін үйлестіру қызметін жүзеге асыру саласында басшылықты жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы болып табылады.

«Жангелдин ауданының ішкі саясат бөлiмi» мемлекеттік мекемесінің құрылтайшысы Жангелдин ауданының әкімдігі болып табылады.

2. «Жангелдин ауданының ішкі саясат бөлiмi» мемлекеттік мекемесі өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

3. «Жангелдин ауданының ішкі саясат бөлiмi» мемлекеттік мекемесі ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары болады.

4. «Жангелдин ауданының ішкі саясат бөлiмi» мемлекеттік мекемесі азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.

5. «Жангелдин ауданының ішкі саясат бөлiмi» мемлекеттік мекемесі егер заңнамаға сәйкес осыған уәкілеттік берілген болса, мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.

6. «Жангелдин ауданының ішкі саясат бөлiмi» мемлекеттік мекемесі өз құзіретінің мәселелері бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен «Жангелдин ауданының ішкі саясат бөлiмi» мемлекеттік мекемесі басшысының бұйрықтарын қабылдайды.

7. «Жангелдин ауданының ішкі саясат бөлiмi» мемлекеттік мекемесінің құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы заңнамаға сәйкес бекітіледі.

8. Заңды тұлғаның орналасқан жері: 110600, Қазақстан Республикасы, Қостанай облысы, Жангелдин ауданы, Торғай селосы, Ы.Алтынсарин көшесі, 4.

9. Мемлекеттік органның толық атауы - «Жангелдин ауданының ішкі саясат бөлiмi» мемлекеттік мекемесі.

Мемлекеттік органның толық атауы орыс тілінде: государственное учреждение «Отдел внутренней политики Джангельдинского района».

10. Осы Ереже «Жангелдин ауданының ішкі саясат бөлiмi» мемлекеттік мекемесінің құрылтай құжаты болып табылады.

11. «Жангелдин ауданының ішкі саясат бөлiмi» мемлекеттік мекемесінің қызметін қаржыландыру республикалық және жергілікті бюджеттерінен, жүзеге асырылады.

12. «Жангелдин ауданының ішкі саясат бөлiмi» мемлекеттік мекемесі кәсіпкерлік субъектілерімен «Жангелдин ауданының ішкі саясат бөлiмi» мемлекеттік мекемесінің функциялары болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.


^ 2. Мемлекеттік органның миссиясы, мақсаты, мәні, негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары мен міндеттері


13. «Жангелдин ауданының ішкі саясат бөлiмi» мемлекеттік мекемесінің мақсаты: мемлекеттік саясатты түсіндіру, ақпаратты насихаттау топтарының қызметін үйлестіру.

14. «Жангелдин ауданының ішкі саясат бөлiмi» мемлекеттік мекемесінің міндеттері:

1) ауданның қоғамдық-саяси ахуалын талдау, оның өркендеуін болжау, қоғамдық пікірлерді зерттеу;

2) мемлекеттік саясатты түсіндіру, ақпаратты-насихаттау топтарының қызметін үйлестіру;

3) қоғамдық бірлестіктер және саяси партиялармен өзара іс-қимыл жасау;

4) діни бірлестіктермен және үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау;

5) әлеуметтік – экономикалық және саяси мәселелер бойынша медиа-жоспарлар әзірлеп, сол бойынша бұқаралық ақпарат құралдарына материалдардың шығуын қамтамасыз ету;

6) жастар саясатына сәйкес бағдарламаларды жүзеге асыру;

7) атаулы мерекелер бойынша салтанатты жиналыстарды өткізу жоспарларын әзірлеп, жұмыстар атқару.

«Жангелдин ауданының ішкі саясат бөлiмi» мемлекеттік мекемесі мемлекеттік мекеме құру мақсатында жауап бермейтін қызметтермен айналысуға құқығы жоқ.

15. Функциялары мен құқықтары:

«Жангелдин ауданының ішкі саясат бөлiмi» мемлекеттік мекемесі өз құзіреті шегінде және заңнамада белгіленген тәртіппен, мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз ететін функцияларды жүзеге асырады:

1) ауданның қоғамдық-саяси ахуалын талдау, оның өркендеуін болжау, қоғамдық пікірлерді зерттеу;

2) мемлекеттік саясатты түсіндіру, ақпаратты-насихаттау топтарының қызметін үйлестіру;

3) қоғамдық бірлестіктер және саяси партиялармен өзара іс-қимыл жасау;

4) діни бірлестіктермен және үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау;

5) әлеуметтік – экономикалық және саяси мәселелер бойынша медиа-жоспарлар әзірлеп, сол бойынша бұқаралық ақпарат құралдарына материалдардың шығуын қамтамасыз ету;

6) жастар саясатына сәйкес бағдарламаларды жүзеге асыру;

7) атаулы мерекелер бойынша салтанатты жиналыстарды өткізу жоспарларын әзірлеп, жұмыстар атқару.

8) мемлекеттік және аймақтық бағдарламалар, Қазақстан Республикасы Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің жарлықтары, өз құзыретіндегі мәселелер бойынша әкімдік қаулылары, аудан әкімінің шешімдері мен өкімдерін орындау жөніндегі есептерді даярлау және бақылауды жүзеге асырады;

9) Бөлім қызметкерлерінің біліктілігін арттыру, даярлау және қайта даярлауды ұйымдастырады;

10) мемлекеттік өкімет органдары, ұйымдар, мекемелерге сай келетін Бөлімге жүктелген ақпараттық міндеттерді орындау үшін өз құзыреті шегінде ақпарат ала алады;

11) қолданыстағы заңнамаға қайшы келмейтін, Бөлімнің мақсаты мен міндетіне жауап беретін басқа да функцияларды орындайды.


^ 3. Мемлекеттік органның қызметін ұйымдастыру


16. «Жангелдин ауданының ішкі саясат бөлiмi» мемлекеттік мекемесі басшылықты «Жангелдин ауданының ішкі саясат бөлiмi» мемлекеттік мекемесіне жүктелген міндеттердің орындалуына және оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болатын бірінші басшы жүзеге асырады.

17. «Жангелдин ауданының ішкі саясат бөлiмi» мемлекеттік мекемесі бірінші басшысын Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес қызметке тағайындайды және қызметтен босатады.

18. «Жангелдин ауданының ішкі саясат бөлiмi» мемлекеттік мекемесінің бірінші басшысының өкілеттігі:

1) мемлекеттік мекеменің жұмысын ұйымдастырады және басшылық жасауды жүзеге асырады, мекемеге жүктелген функциялардың орындалуына жеке жауапкершілікті мойнына алады;

2) өзінің қызметкерлерiнің жауапкершілік дәрежесін белгілейді және міндеттерін анықтайды;

3) мекеме қызметкерлерін қызметке қабылдайды және қызметтен босатады;

4) мекеме қызметкерлеріне тәртіптік жаза қолданады;

5) өз құзыреті шегінде мекеме қызметкерлері орындауға міндетті, құқықтық актілерді шығарады;

6) оның құзыретіне қатысты, басқа да мәселелерге шешім қабылдайды.

7) белгіленген тәртіппен азаматтардың жеке қабылдауын, өтініштерін, шағымдарын және хаттарын қарауды жүргізеді.

19. «Жангелдин ауданының ішкі саясат бөлiмi» мемлекеттік мекемесі өзінің құзыретіне қатысты белгіленген тәртіппен қабылданған мәселелер бойынша шешімі, барлық ұйымдар, лауазымды тұлғалар және азаматтардың орындауы үшін міндетті болып табылады.

20. «Жангелдин ауданының ішкі саясат бөлiмi» мемлекеттік мекемесінің қабылдаған шешімі бастықтың қол қойған бұйрығымен рәсімделеді. «Жангелдин ауданының ішкі саясат бөлiмi» мемлекеттік мекемесінің өткізген, заңдылықты сақтауды тексеруі оның құзыреті шеңберінде, бастық қол қойған, нұсқамасы негізінде жүзеге асырылады.


^ 4. Мемлекеттік органның мүлкі


21. «Жангелдин ауданының ішкі саясат бөлiмi» мемлекеттік мекемесінің заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкі болу мүмкін.

«Жангелдин ауданының ішкі саясат бөлiмi» мемлекеттік мекемесінің мүлкі оған меншік иесі берген мүлік.

22. «Жангелдин ауданының ішкі саясат бөлiмi» мемлекеттік мекемесіне бекітілген мүлік коммуналдық меншікке жатады.

23. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, «Жангелдин ауданының ішкі саясат бөлiмi» мемлекеттік мекемесі, өзіне бекітілген мүлікті және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсілмен билік етуге құқығы жоқ.


5. Мемлекеттік органды қайта ұйымдастыру және тарату

24. «Жангелдин ауданының ішкі саясат бөлiмi» мемлекеттік мекемесін қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.Похожие:

«Жангелдин ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің ережесі жалпы ережелер «Жангелдин ауданының ішкі саясат бөлiмi» icon«Шахтинск қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің Ережесі шахтинск – 2013 Жалпы ережелер «Шахтинск қаласының ішкі саясат бөлімі»
«Шахтинск қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – Бөлім) қалалық бюджеттен қаржыландырылатын, ішкі саясат...
«Жангелдин ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің ережесі жалпы ережелер «Жангелдин ауданының ішкі саясат бөлiмi» icon«Жангелдин ауданының дене шынықтыру және спорт бөлімі» мемлекеттік мекемесінің ережесі жалпы ережелер «Жангелдин ауданының мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі»
Бөлім «Жангелдин ауданы әкімдігінің мәдениет, тілдерді дамыту бөлімі» мемлекеттік мекемесі және «Жангелдин ауданының дене шынықтыру...
«Жангелдин ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің ережесі жалпы ережелер «Жангелдин ауданының ішкі саясат бөлiмi» iconЖангелдин ауданының ветеринария бөлімі” мемлекеттік мекемесінің ережесі «Жангелдин ауданының ветеринария бөлімі»
«Жангелдин ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесі ветеринария және ауылшаруашылық саласында басшылықты жүзеге асыратын...
«Жангелдин ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің ережесі жалпы ережелер «Жангелдин ауданының ішкі саясат бөлiмi» iconҚазақстан Республикасы “Жангелдин ауданының ветеринария бөлімі” мемлекеттік мекемесінің ережесі «Жангелдин ауданының ветеринария бөлімі»
«Жангелдин ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесі ветеринария және ауылшаруашылық саласында басшылықты жүзеге асыратын...
«Жангелдин ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің ережесі жалпы ережелер «Жангелдин ауданының ішкі саясат бөлiмi» icon«Жангелдин ауданының білім беру бөлімі» мемлекеттік мекемесінің ережесі «Жангелдин ауданының білім беру бөлімі»
«Жангелдин ауданының білім беру бөлімі» мемлекеттік мекемесі жергілікті атқарушы органның және әкімінің қызметін қамтамасыз ететін...
«Жангелдин ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің ережесі жалпы ережелер «Жангелдин ауданының ішкі саясат бөлiмi» icon«Орал қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі (мемлекеттік органы) туралы ереже І. Жалпы ережелер «Орал қалалық ішкі саясат бөлімі»
«Орал қалалық ішкі саясат бөлімі» (мемлекеттік орган) мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі-Бөлім) ішкі саясат саласында мемлекеттік саясатты...
«Жангелдин ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің ережесі жалпы ережелер «Жангелдин ауданының ішкі саясат бөлiмi» icon«Орал қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі (мемлекеттік органы) туралы ереже І. Жалпы ережелер «Орал қалалық ішкі саясат бөлімі»
«Орал қалалық ішкі саясат бөлімі» (мемлекеттік орган) мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі-Бөлім) ішкі саясат саласында мемлекеттік саясатты...
«Жангелдин ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің ережесі жалпы ережелер «Жангелдин ауданының ішкі саясат бөлiмi» icon«Катонқарағай ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің
Катонқарағай ауданының ішкі саясат бөлімінің миссиясы және ертеңгі күнді пайымдауы
«Жангелдин ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің ережесі жалпы ережелер «Жангелдин ауданының ішкі саясат бөлiмi» icon«Жангелдин ауданының жер қатынастары бөлімі» мемлекеттік мекемесі туралы ереже жалпы ережелер «Жангелдин ауданының жер қатынастары бөлімі»
«Жангелдин ауданының жер қатынастары бөлімі» мемлекеттік мекемесі жер қатынастары саласында (ларында) басшылықты жүзеге асыратын...
«Жангелдин ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің ережесі жалпы ережелер «Жангелдин ауданының ішкі саясат бөлiмi» icon«Жангелдин ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» мемлекеттік мекемесінің ережесі «Жангелдин ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі»
«Жангелдин ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» мемлекеттік мекемесі саласында басшылықты жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы